PZTS uchwała 04/06/2023 WZS PZTS 2023 – sposób reprezentacji

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem ustala następujące zasady i sposób reprezentacji członków PZTS do reprezentowania na Walnym Zebraniu PZTS zwołanym na 13 lipca 2023 roku:

  1. W Zebraniu uczestniczy do dwóch delegatów członka zwyczajnego z jednym głosem stanowiącym.
  2. W Zebraniu uczestniczy do dwóch delegatów członka wspierającego bez głosu stanowiącego.
  3. Przesłanie na adres adam.zieciak@gmail.com uchwały członka zwyczajnego o wyborze delegatów ze wskazaniem adresu email delegata, który posłuży do zalogowania się do Walnego Zebrania.