PZTS uchwała 03/06/2023 WZS PZTS 2023 – online

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem, zwołuje w dniu 13 lipca 2023 roku. Zebranie odbędzie się w trybie online na podstawie par.19 pkt.2 statutu o godzinie 21.45 w pierwszym terminie a o 22.00 w drugim terminie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór i powołanie Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
 6. Przedstawienie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Sprawozdania Zarządu,
  b. Komisji Rewizyjnej
 8. Wolne wnioski i dyskusja
 9. Zakończenie Zebrania