Zarządu PZTS

Skład Zarządu PZTS

  • Adam Zięciak – Prezes
  • Paweł Tomalczyk – V-ce Prezes
  • Magdalena Ziętowska – V-ce Prezes
  • Jarosław Grunt – Sekretarz
  • Arkadiusz Sosnowski – Skarbnik
  • Michał Dąbrowski – członek zarządu
  • Daniel Choiński – członek zarządu
  • Ewa Czarnecka – członek zarządu
  • Paweł Muchewicz – członek zarządu