Walne Zebranie Sprawozdawcze PZTS

Uchwała PZTS nr 06/02.2019

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem, zwołuje w dniu 31 marca 2019 roku w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt o godzinie 11.30 w pierwszym terminie a o 12.00 w drugim terminie Walne Zebranie Sprawozdawcze Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.
Proponowany porządek zjazdu:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
  6. Przedstawienie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Sprawozdania Zarządu,

b. Komisji Rewizyjnej

  1. Wolne wnioski i dyskusja
  2. Zakończenie Zebrania