Nadzwyczajne Walne Zebranie PZTS

Uchwała PZTS nr 07/02.2019

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem, zwołuje w dniu 31 marca 2019 roku w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt o godzinie 12.00 w pierwszym terminie a o 12.30 w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.

Proponowany porządek zjazdu:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.
  5. Przedstawienie projektu nowego statutu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Statutu.
  7. Przedstawienie planu przerejestrowania PZTS działającego w formie stowarzyszenia z ewidencji starosty do Krajowego Rejestru Sądowego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przerejestrowania PZTS działającego w formie stowarzyszenia z ewidencji starosty do Krajowego Rejestru Sądowego.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zamknięcie Zebrania.