PZTS uchwała 01/05.2021 – WZSW delegaci

W związku z kończącą się kadencją władz PZTS i obowiązkiem przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego proszę o przegłosowanie poniższej uchwały:
02/04.2021 z dnia 30 kwietnia 2021r.
Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem par. 17 ustala następujące zasady i sposób reprezentacji członków PZTS do reprezentowania na Walnych Zebraniach PZTS zwołanych na 6 czerwca 2021 roku:
W Zebraniu uczestniczy dwóch delegatów członka zwyczajnego z jednym głosem stanowiącym.
W Zebraniu uczestniczy jeden delegat członka wspierającego bez głosu stanowiącego.
Przedłożenie w biurze Walnego Zebrania uchwały członka zwyczajnego o wyborze delegatów.
Zarejestrowanie się delegata i odbiór mandatu przez członka zwyczajnego w biurze Walnego Zebrania.
Traci moc uchwała 02/04.2021 z dnia 30 kwietnia 2021.