PZTS uchwała 02/09.2022 delegaci na WZS PZTS 2022

Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego informuje, że zgodnie ze Statutem par. 17 pkt.2 ustala następujące zasady i sposób reprezentacji członków PZTS do reprezentowania na Walnym Zebraniu PZTS zwołanym na 3 października 2022 roku:

  1. W Zebraniu uczestniczy jeden delegat członka zwyczajnego z jednym głosem stanowiącym.
  2. W Zebraniu uczestniczy jeden delegat członka wspierającego bez głosu stanowiącego.
  3. Przesłanie na adres adam.zieciak@gmail.com do 29.09(września).2022 skanu uchwały członka zwyczajnego o wyborze delegata, która zawiera adres email do głosowań i korespondencji z delegatem.
  4. Zarejestrowanie się online delegata członka zwyczajnego na przekazany przez biuro PZTS link do zebrania.